SECCA
SECCA

Kumpulantie 1B, 5. krs, 00520 Helsinki
Puh. 0400 848 204

SECCA
SECCA

Viikkojen kuivatustyö päivissä, kastunut rakenne pinnoituskuntoon jopa kahdessa päivässä!

Patentoituun mikroaaltotekniikkaan perustuvalla SECCA®dry pikakuivatusmenetelmällä saavutetaan vanhanaikaisiin infrapuna- sorptio- ja puhalluskuivatusmenetelmiin verrattuna dramaattisesti lyhentynyt, jopa kuukausia lyhyempi kuivatusaika. Esimerkiksi kastuneen ravintolakeittiön tai myymälätilan saaminen takaisin käyttökuntoon kastumisen jälkeen lyhentää kallista seisokkiaikaa olennaisesti. Vesivahinkotapauksessa asunnon saaminen asuttavaan kuntoon lyhenee useilla viikoilla ja vastaavasti sijaisasunnon kustannukset vähenevät. Urakoitsijan kannalta tärkeä tieto kuivatusta seuraavan työvaiheen alkamisesta voidaan määrittää päivien tarkkuudella vanhanaikaisten menetelmien useiden viikkojen haarukan sijaan.

Secca dry menetelmän perusteet
Mikroaaltokuivatuksessa lämmitysteho kohdennetaan suoraan molekyylitasolla kuivattavan rakenteen sisässä olevaan kosteuteen rakenteen pinnan tai lähiympäristön ilman lämmittämisen sijasta.

Kuivatuslaitteesta lähetetään kuivatettavaan rakenteeseen suunnattuja mikroaaltoja, jotka aiheuttavat rakenteessa vesimolekyylien värähtelyä, mikä nostaa niiden lämpötilaa. Koko kuivatusteho kohdistetaan suoraan vesimolekyyleihin. Kuivatettava rakenne lämpenee vesimolekyyleistä rakenteeseen johtuvan lämmön vaikutuksesta merkittävästi tasaisemmin kuin pintaa kohdistettavassa infrapunasäteilytyksessä tai kuumailmapuhalluksessa, jolloin kuivatettavaan alueeseen voidaan kohdistaa suurempi paikallinen tehotiheys. Erityisesti Infrapunasäteilyllä rakenteen pintalämpötila nousee helposti haitallisen korkeaksi. SECCA®dry pikakuivatusmenetelmän kanssa käytetään apuna puhaltimia kosteuden pois tuulettamiseen.

Kosteuden poistuminen rakenteesta
Rakenteen sisässä oleva höyrystetty kosteus kulkeutuu omalla paineellaan rakenteesta ulos. Laitteen oma puhallin tuulettaa rakenteen pinnasta irtoavan kosteuden edelleen. Kuivatettavassa rakenteessa syntyvä vesihöyry pyrkii leviämään tasaisesti joka suuntaan, jossa huokosilman vesihöyryn paine on kuivatusaluetta pienempi. Vanhanaikaisissa kilpailevissa menetelmissä vain rakenteen pintaan kohdistettu lämpö pyrkii työntämään kosteutta syvemmälle.

Saavutettavat kuivatustulokset
Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun talonrakennustekniikan laboratoriossa suoritettujen tutkimusten mukaan mikroaaltomenetelmällä yhdellä kuivausyksiköllä pystyy kuivattamaan kosteutta itse rakenteesta n. 0.3-0.7 kg/h. Normaalikäytössä yhdellä yksiköllä käsitellään n. 25-45 minuutin kuivatusjakson aikana n. 40 cm x 40 cm ala. Normaalisti kuivaustyössä käytetään yhtäaikaisesti 4-10 yksikköä. Rakenteet käsitellään useampaan kertaan antaen rakennekosteuden tasaantua kuivatusvaiheiden välillä. Esimerkiksi normaalikokoisen kylpyhuoneen kuivattaminen pinnoituskuntoon kestää n. 1-4 päivää rakenteista, ja kostumisen asteesta riippuen. Tiiliseinän paikallinen kuivattaminen kattovuodon jälkeen voidaan tehdä jopa viikossa vanhanaikaisilla menetelmillä vaadittavan kuukausien kuivatusajan sijaan.

Mikroaaltokuivatus on turvallista
äteilyturvakeskus STUK on tutkinut mikroaaltokuivaimemme ja todennut niiden oleva oikein käytettynä turvallisia. STUK Tarkastuspöytäkirja safety inspection

Työssä noudatetaan säteilyturvakeskuksen laatimia turvallisuusohjeita STUK turvallisuusohjeet ja kuivatustyöntekijä on paikalla kuivatuksen ajan.

Mikroaaltosäteily mitataan kuivatettavassa tilassa ja viereisissä tiloissa. Tarvittaessa viereisissä tiloissa suojataan kuivatettavan rakenteen taustapuoli alumiinifoliolla, joka pysäyttää mahdollisen vähäisen hajasäteilyn. SECCA® dry pikakuivatustyön aikana muu työskentely on ilman erityistoimenpiteitä mahdollista kuivaimien välitöntä työaluetta noin metrin etäisyydellä laitteista lukuun ottamatta. Laitteiden tehoa voidaan arkoja rakenteita kuivatettaessa tarvittaessa säätää osateholle.

Rakenteissa olevat raudoitteet, vesiputket ja sähköjohdot eivät estä kuivattamista ja muoviset putket ja lämmöneristeet eivät sula tai pala oikein suoritetussa kuivatustyössä. Elmatec on käyttänyt menetelmää vuodesta 1987 sadoissa kohteissa.

seccadryonsite1

suomalainenpatenttiSECCA®dry suomalainen patentti

Seccadry

europatenttiSECCA®dry Eurooppapatentti

greatbritainflag finlandflag