SECCA
SECCA

Kumpulantie 1B, 5. krs, 00520 Helsinki
Puh. 0400 848 204

SECCA
SECCA

Q: Toimiiko kapillaarisen kosteuden sulku oikeasti?

A: olemme tehneet SECCA®block menetelmällä satoja onnistuneita kapillaarikosteuden sulkuja. Osalle kanta-asiakkaistamme olemme tehneet ensimmäiset työt yli 20 vuotta sitten. Markkinoilla olevat halpatuotteet ja halpamenetelmät sekä yleisurakoitsijoiden tekemät epäonnistuneet työt ovat valitettavasti heikentäneet yleistä luottamusta kapillaarikatkoihin. Kuivatettuun rakenteeseen tehty SECCA®block kapillaarikatko toimii sekä kokemuksen, että tutkimusten mukaan.

Q: Mihin materiaaleihin SECCA®block kapillaarikatkon voi tehdä?

A: SECCA®block kapillaarikatkon voi tehdä käytännössä kaikkiin kiviaineisiin rakennusmateriaaleihin. Olemme tehneet kapillaarikatkoja punatiili-, betoni- Leca-,Siporex ja Kahitiilirakenteisiin.

Q: Miksi rakenne pitää kuivattaa ennen sen kyllästämistä?

A: Rakenteen huokosissa oleva vesi estää kyllästysaineen leviämisen huokosverkkoon. Märkään rakenteeseen ei voi imeyttää mitään.

Q: Miksi SECCA® block kyllästystä ei tehdä paineellisesti?

A: Kokemuksemme mukaan vanhoissa rakenteissa on niin paljon rakoja ja halkeamia, että paineellisesti tehty kyllästys työntää aineen halkeamiin eikä se imeydy huokosverkkoon. Kyllästysaine pitää imeyttää huokosverkkoon, jolloin se kulkeutuu kapillaarihuokosiin samalla mekanismilla kuin kosteuskin. Kyllästysaineen imeytyksen pystyy hallitsemaan työmaaolosuhteissakin. Huokosissa oleva kosteus luonnollisesti estää tehokkaasti kyllästysaineen tunkeutumisen niihin paineellakaan, eli paineella ei voi korvata kuivattamista.

Q:Miksi käytetty kyllästysaine on ohennettu alkoholilla?

A: Oma kokemuksemme ja mm saksalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että vesiohenteiset silikoniliuokset eivät imeydy halutussa määrin kyllästettävän rakenteen huokosiin. Lisäksi rakenteen kasteleminen vesiliuoksella kyllästystyön aikana hidastaa sen kuivumista ja pinnoittamiseen pääsyä olennaisesti.

Q: Estääkö kapillaarikatko rakenteen normaalin kuivumisen?

A: SECCA®block menetelmällä tehty kapillaarikatko ei estä kaasumuodossa tapahtuvaa vesihöyryn kulkemista rakenteen huokosissa. Käsitellyt seinät suositellaan pinnoitettavaksi hengittävillä maaleilla.

Q:Mineraaliset kapillaarikatkot?

A: Suolojen ja mineraalien kiteytymiseen perustuvat aineet ovat käsityksemme mukaan tarkoitettu ensisijaisesti toimimaan suurempien halkeamien ja huokosten täyttämiseen. Kapillaarihuokoset betonissa ovat suuruusluokassa 0.01 - 0.0001 mm. Joidenkin mineraalisten aineiden markkinointimateriaalissa esiintyvät halkeamaleveydet ovat suuruusluokkaa 0.5 - 0.1 mm, mikä on 10…5000-kertainen kapillaarihuokosten kokoon nähden. Olemme useissa kohteissa tehneet SECCA® block käsittelyn mineraalipohjaisen toimimattoman kapillaarikatkon tilalle.

Q: Korvaako suolojenkeräyslaasti kapillaarikatkon?

A: Suolojenkeräyslaasti kostuvan rakenteen sisäpinnassa hidastaa pinnoitevaurioiden syntymistä, mutta se ei korjaa perusongelmaa ja kuivata rakennetta. Seinä on edelleen märkä, vaikka sen pinnoitteet säilyvät ehjänä. Tämä saattaa johtaa homeen kasvuun seinän pinnalla esimerkiksi kirjahyllyn kohdalla estyvän ilman kierron vuoksi. Suolojen keräyslaastia voidaan käyttää täydentävänä toimenpiteenä kapillaarikatkon tekemisen yhteydessä .

Q: Korvaako SECCA® block vedeneristyksen ja salaojituksen?

A: SECCA® block kapillaarikatkoa ei ole tarkoitettu korvaamaan rakennuksen ulkopuolista vedeneristystä tai salaojitusta. Kapillaarikatko ei torju valuvaa tai paineellista vettä. Rakennuksen ulkopuolinen kosteudenhallinta ja kuivatus pitää joka tapauksessa pyrkiä saamaan mahdollisimman toimivaksi. Useissa tapauksissa rakennuksen alle joutuu esimerkiksi kallion pintaa tai halkeamia myöten vettä jonka haitallinen nousu seinärakenteisiin on torjuttavissa kapillaarikatkolla. Joissain tapauksissa kapillaarikatkon tekeminen seinärakenteisiin on edullisempaa kuin alapohjan purkaminen hienojakoisen täyttömateriaalien uusiminen.

Q: Kauanko kapillaarikatkon tekeminen kestää?

A: Kapillaarikatkon tekeminen alkaa samanaikaisesti reikien poraamisella ja kuivatuksella, mikä pienehkössä kohteessa kestää tyypillisesti 1-2 viikkoa. Kuivatuksen jälkeen tapahtuu kosteussulkuliuoksen imeyttäminen noin kymmeneen kertaan, mikä punatiileen on mahdollista tehdä kaksi kertaa päivässä ja betoniin sekä kahitiileen kerran päivässä. Liuoksen imeyttämisen jälkeen annetaan kosteussulkuhartsin kovettua ja liuottimen haihtua noin 2,5..3 viikkoa. Koko prosessin läpimenoaika on noin 4-7 viikkoa, jonka jälkeen seinä on kuivatettu ja valmis reikien paikkaamista ja pintakäsittelyä varten.

Lai 8 kastunut seina ja ulkopuolen suojaus
Lai 8 kastunut seina ja ulkopuolen suojaus
Lai 8 kastunut seina ja ulkopuolen suojaus
greatbritainflag finlandflag